Rejestracja

INFORMACJE O OPŁATACH

płatność do dnia 31.03.2019

Lekarz

500.00 PLN

Pielęgniarka/Ratownik medyczny/Inny nie wymieniony

350.00 PLN

płatność do dnia 31.05.2019

Lekarz

600.00 PLN

Pielęgniarka/Ratownik medyczny/Inny nie wymieniony

400.00 PLN

płatność od 1.06.2019 i podczas konferencji

Lekarz

800.00 PLN

Pielęgniarka/Ratownik medyczny/Inny nie wymieniony

500.00 PLN

jednodniowa 13 czerwca

Lekarz

400.00 PLN

Pielęgniarka/Ratownik medyczny/Inny nie wymieniony

250.00 PLN

jednodniowa 14 czerwca

Lekarz

400.00 PLN

Pielęgniarka/Ratownik medyczny/Inny nie wymieniony

250.00 PLN

jednodniowa 15 czerwca

Lekarz

400.00 PLN

Pielęgniarka/Ratownik medyczny/Inny nie wymieniony

250.00 PLN

Lekarz emeryt, student, osoba prezentująca zakwalifikowane streszczenie, pracownik Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – udział bezpłatny

 

Dane osobowe

Dane fakturowe

(w przypadku pozostawienia pustych wystawiona zostanie automatycznie faktura dla osoby fizycznej; proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu)

Dobrowolne zgody

Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych – imienia, nazwiska, specjalizacji, adresu e-mailowego w celach marketingowych przez Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” z siedzibą ul. Bobrowiecka 123, Wrocław (50-556), NIP: 898-205-95-12, KRS: 0000226413 w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera w szczególności o kolejnych edycjach konferencji, nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mailowy zgodnie z zasadami określonymi w Klauzuli prywatności,  które przyjmuję do wiadomości.

Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mam prawo do wniesienia sprzeciwu (wycofania zgody) wobec przetwarzania moich danych osobowych w celach marketingowych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

Uczestnictwo

Suma: 0 PLN