Organizatorzy:

 

Partner organizacyjny:
Katedra i Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna 2019
XXXII Konferencja
Postępy w anestezjologii,
intensywnej terapii i leczeniu bólu
III Polski Kongres
POKONAĆ SEPSĘ
Z MIĘDZYNARODOWYM UCZESTNICTWEM
Wrocław
13-15 czerwca 2019

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej inicjatywie naukowo-szkoleniowej, jaką podejmujemy we Wrocławiu. Będzie nią Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna. To szczególne, interdyscyplinarne wydarzenie łączyć będzie tradycję konferencji organizowanych przez ponad 30 lat w Zamku Książ z kolejnym III Polskim Kongresem „Pokonać Sepsę”, który co 2 lata organizujemy we Wrocławiu.

Zapraszamy do Wrocławia w dniach 13-15 czerwca 2019 roku, do Wrocławskiego Centrum Kongresowego - Hali Stulecia. Obrady XXXII Konferencji „Postępy w Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu” poświęcone będą głównie zagadnieniom określanym jako innowacje w medycynie. Zajmować się będziemy tematem wpływu znieczulenia na funkcję mózgu - od najmłodszych po najstarszych pacjentów. Analizować będziemy związki znieczulenia z funkcją podstawowych układów organizmu, a także wpływ znieczulenia na chorobowość, jak na przykład powiązania z występowaniem choroby nowotworowej. Zastanowimy się również jak i dlaczego zmienia się farmakologia znieczulenia - czy aktualny trend do „anestezji bez opioidów” jest uzasadniony i warty realizacji.

Niewątpliwym innowacyjnym zagadnieniem z zakresu intensywnej terapii jest rola terapii pozaustrojowych. Chcemy dokonać analizy postępu w metodach podtrzymywania funkcji narządów u pacjentów leczonych w OIT i zastanowić się jak zoptymalizować koncepcję „intensywnej terapii otwartej”, czyli zespołów szybkiego reagowania. Chcemy też poświęcić sporo czasu na dyskusję o granicach intensywnego leczenia, szczerą aż do bólu. Leczenie bólu to zresztą kolejny temat do szerokiej debaty. Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy? Jakie pułapki czekają nas w farmakoterapii bólu. Rosnące znaczenie ko-analgetyków oraz integracyjny model leczenia bólu przewlekłego to kolejne porywające tematy. Po raz trzeci na ogólnym, krajowym forum dyskutować będziemy o zjawisku sepsy. O tym, co dzieje się na świecie i co się wydarza w naszym kraju, jak najbardziej interdyscyplinarnie i wszechstronnie, bo sepsa to światowe wyzwanie zdrowotne. Chcemy ocenić to zagrożenie i wyznaczyć kierunki działań w naszym kraju.

No i absolutnie nie zapomnimy o populacji pediatrycznej!
Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna będzie na pewno wydarzeniem fascynującym, złoży się na to program spotkania, podejmowane tematy i dyskusje oraz osoby wykładowców. Ale zapraszamy też z uwagi na Wrocław. Właśnie wtedy, późną wiosną, w obliczu zbliżającego się lata nasze miasto jest szczególnie piękne. Do zobaczenia we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Andrzej Kübler
Stowarzyszenie na rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”


Prof. dr hab. Waldemar Goździk
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący

Waldemar Goździk
Andrzej Kübler

Sekretarz

Barbara Adamik

Członkowie

Janusz Andres
Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Marzenna Bartoszewicz
Krzysztof Bielecki
Wojciech Dąbrowski
Rafał Drwiła
Grażyna Durek
Wiesława Duszyńska
Waleria Hryniewicz
Juliusz Jakubaszko

Marek Jasiński
Tomasz Jurek
Wojciech Kielan
Piotr Knapik
Łukasz Krzych
Ewa Kucewicz-Czech
Krzysztof Kusza
Romuald Lango
Lidia Łysenko
Dariusz Maciejewski
Ewa Mayzner-Zawadzka
Adam Mikstacki
Agnieszka Misiewska-Kaczur
Hanna Misiołek
Marcin Osuchowski
Radosław Owczuk
Mariusz Piechota
Andrzej Piotrowski
Anna Przondo-Mordarska
Zbigniew Rybicki
Wojciech Szczeklik
Paweł Tabakow
Janusz Trzebicki
Maria Wujtewicz
Marzena Zielińska
Andrzej Zawadzki
Maciej Żukowski
Wykładowcy zagraniczni

Frank Martin Brunkhorst
Pail-Martini-Clinical Sepsis Research Unit
Jena University Hospital, Germany
Jean-Marc Cavaillon
Institut Pasteur
Department of infection and epidemiology, Paris, France
Craig Coopersmith
Department of Surgery
Emory University School of Medicine.  Atlanta, USA
Susanne Drechsler
Intensive Care Head, Ludwig Boltzmann Institute Vienna, Austria
Philip A. Efron
Sepsis and Critical Illness Research Center
University of Florida, USA
Gerhard Fritsch
Trauma Centrum Vienna, Austria

Claes Frostell
Department of Clinical Sciences, Karolinska Institute, Danderyd Hospital
Stockholm, Sweden
Piotr Harbut
Danderyd Hospital
Stockholm, Sweden
Katarzyna Hryniewicz
Minneapolis Heart Institute Foundation, USA
Jan Jakobsson
Department of Clinical Sciences, Karolinska Institute, Danderyd Hospital
Stockholm, Sweden
Marcin Osuchowski
Intensive Care Head, Ludwig Boltzmann Institute
Vienna, Austria
Mervyn Singer
University College London, UK
Tematyka
Anestezjologia
 • Anestezja a mózg
  – od wcześniaka do starca
 • Anestezja a krążenie
  – hipotensja i hipoperfuzja co gorsze?
 • Anestezja a oddychanie
  – jak wentylować zdrowe płuco?
 • Anestezja a farmakologia
  – zapomnieć o opioidach
  – a co w zamian?
Intensywna terapia
 • Złota godzina w urazach mnogich
  – rola anestezjologa
 • Terapie pozaustrojowe
  – nie ma innej przyszłości dla IT?
 • Krwawienia wewnątrzczaszkowe
  - optymalne monitorowanie i leczenie
 • Zespół „małego rzutu”
  - postepowanie farmakologiczne i mechaniczne
Leczenie bólu
 • Techniki regionalne w okresie okołooperacyjnym
  – stan na rok 2019
 • Nowe leki i nowe techniki analgetyczne
 • Opioidy w bólu nienowotworowym
  – czy wszystko już zostało ustalone?
 • Pooperacyjna analgezja u dzieci
  – agresywna czy zachowawcza?
Sepsa
 • Sepsa – globalne zagrożenie zdrowotne
  – co wiemy z badań epidemiologicznych?
 • Model doświadczalny i badania kliniczne
  – nowe wyzwania
 • Ocena i leczenie niewydolności wielonarządowych
 • Aktualne problemy diagnostyki mikrobiologicznej
  – pod protektoratem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej
 • Wyzwania antybiotykoterapii
  - pod protektoratem Polskiej Rady Ochrony Antybiotyków
Program ramowy

13 czerwca 2019 - czwartek

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
12.00 – 14.00
Sala 1
Warsztaty w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
13.45 – 14.00
Wszystkie sale
OTWARCIE KONFERENCJI
14.00 – 15.30
Sala 1
Antybiotykoterapia sepsy
Sala 2
Leczenie płynami w OIT
Sala 3
Monitorowanie znieczulenia
15.30 – 16.00
Wszystkie sale
PRZERWA
16.00 – 17.30
Sala 1
Leczenie pozaustrojowe w sepsie.
Sala 2
Neuro – intensywna terapia
Sala 3
Kardioanestezja
17.30 – 19.00
Sala 1
Markery sepsy
Sala 2
Kardio – intensywna terapia
Sala 3
Neuroanestezja

14 czerwca 2019 - piątek

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
9.00 – 10.30
Sala 1
Leczenie wspomagające sepsy
Sala 2
Żywienie w OIT
Sala 3
Okołooperacyjna płynoterapia
10.30 – 11.00
Wszystkie sale
PRZERWA
11.00 – 12.30
Sala 1
Sepsa na świecie
Sala 2
Wentylacja mechaniczna
Sala 3
Anestezjologia pediatryczna
Sala 4
Sesja plakatowa
12.30. – 14.00
Sala 1
Diagnostyka zakażeń
Sala 2
ECMO
Sala 3
Znieczulenie regionalne
Sala 4
Sesja plakatowa
14.00 – 15.00
Wszystkie sale
PRZERWA
15.00 – 16.30
Sala 1
Sesja Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej
Sala 2
Wstrząs
Sala 3
Ból pooperacyjny
Sala 4
Sesja plakatowa
16.30 – 17.00
Wszystkie sale
PRZERWA
17.00 – 18.30
Sala 1
Niewydolność narządowa w sepsie
Sala 2
Zespoły szybkiego reagowania
Sala 3
Znieczulenie w położnictwie lub Ból przewlekły
Sala 4
Sesja plakatowa

15 czerwca 2019 - sobota

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
9.00 – 10.30
Sala 1
Wczesne rozpoznanie sepsy – rola SOR
Sala 2
Terapia nerkozastępcza w OIT
Sala 3
Aktualne problemy anestezjologii
10.30 – 11.00
Wszystkie sale
PRZERWA
11.00 – 12.30
Wszystkie sale
Wyzwania etyczne i prawne w anestezjologii i intensywnej terapii
13.00
Wszystkie sale
Zamknięcie Zjazdu
Miejsce

Wrocławskie Centrum Kongresowe
ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW
www.halastulecia.pl