Organizatorzy:

 

Partner organizacyjny:
Katedra i Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna 2019
XXXII Konferencja
Postępy w anestezjologii,
intensywnej terapii i leczeniu bólu
III Polski Kongres
POKONAĆ SEPSĘ
Z MIĘDZYNARODOWYM UCZESTNICTWEM
Wrocław
13-15 czerwca 2019

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej inicjatywie naukowo-szkoleniowej, jaką podejmujemy we Wrocławiu. Będzie nią Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna. To szczególne, interdyscyplinarne wydarzenie łączyć będzie tradycję konferencji organizowanych przez ponad 30 lat w Zamku Książ z kolejnym III Polskim Kongresem „Pokonać Sepsę”, który co 2 lata organizujemy we Wrocławiu.

Zapraszamy do Wrocławia w dniach 13-15 czerwca 2019 roku, do Wrocławskiego Centrum Kongresowego - Hali Stulecia. Obrady XXXII Konferencji „Postępy w Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu” poświęcone będą głównie zagadnieniom określanym jako innowacje w medycynie. Zajmować się będziemy tematem wpływu znieczulenia na funkcję mózgu - od najmłodszych po najstarszych pacjentów. Analizować będziemy związki znieczulenia z funkcją podstawowych układów organizmu, a także wpływ znieczulenia na chorobowość, jak na przykład powiązania z występowaniem choroby nowotworowej. Zastanowimy się również jak i dlaczego zmienia się farmakologia znieczulenia - czy aktualny trend do „anestezji bez opioidów” jest uzasadniony i warty realizacji.

Niewątpliwym innowacyjnym zagadnieniem z zakresu intensywnej terapii jest rola terapii pozaustrojowych. Chcemy dokonać analizy postępu w metodach podtrzymywania funkcji narządów u pacjentów leczonych w OIT i zastanowić się jak zoptymalizować koncepcję „intensywnej terapii otwartej”, czyli zespołów szybkiego reagowania. Chcemy też poświęcić sporo czasu na dyskusję o granicach intensywnego leczenia, szczerą aż do bólu. Leczenie bólu to zresztą kolejny temat do szerokiej debaty. Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy? Jakie pułapki czekają nas w farmakoterapii bólu. Rosnące znaczenie ko-analgetyków oraz integracyjny model leczenia bólu przewlekłego to kolejne porywające tematy. Po raz trzeci na ogólnym, krajowym forum dyskutować będziemy o zjawisku sepsy. O tym, co dzieje się na świecie i co się wydarza w naszym kraju, jak najbardziej interdyscyplinarnie i wszechstronnie, bo sepsa to światowe wyzwanie zdrowotne. Chcemy ocenić to zagrożenie i wyznaczyć kierunki działań w naszym kraju.

No i absolutnie nie zapomnimy o populacji pediatrycznej!
Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna będzie na pewno wydarzeniem fascynującym, złoży się na to program spotkania, podejmowane tematy i dyskusje oraz osoby wykładowców. Ale zapraszamy też z uwagi na Wrocław. Właśnie wtedy, późną wiosną, w obliczu zbliżającego się lata nasze miasto jest szczególnie piękne. Do zobaczenia we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Andrzej Kübler
Stowarzyszenie na rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę”


Prof. dr hab. Waldemar Goździk
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

Komitet Naukowy

Przewodniczący

Waldemar Goździk
Andrzej Kübler

Sekretarz

Barbara Adamik

Członkowie

Janusz Andres
Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Marzenna Bartoszewicz
Krzysztof Bielecki
Wojciech Dąbrowski
Rafał Drwiła
Grażyna Durek
Wiesława Duszyńska
Waleria Hryniewicz
Juliusz Jakubaszko

Marek Jasiński
Tomasz Jurek
Wojciech Kielan
Piotr Knapik
Łukasz Krzych
Ewa Kucewicz-Czech
Krzysztof Kusza
Romuald Lango
Lidia Łysenko
Dariusz Maciejewski
Ewa Mayzner-Zawadzka
Adam Mikstacki
Agnieszka Misiewska-Kaczur
Hanna Misiołek
Marcin Osuchowski
Radosław Owczuk
Mariusz Piechota
Andrzej Piotrowski
Anna Przondo-Mordarska
Zbigniew Rybicki
Wojciech Szczeklik
Paweł Tabakow
Janusz Trzebicki
Maria Wujtewicz
Marzena Zielińska
Andrzej Zawadzki
Maciej Żukowski
Program naukowy

13 czerwca 2019 - czwartek

Acinotobacter
Klebsiella
Pseudomonas
HUB Candida
11.00 – 14.00
Klebsiella
Warsztaty: Monitorowanie hemodynamiczne w sepsie
  1. Sepsa - zaburzenia hemodynamiczne - identyfikacja problemu
  2. Resuscytacja płynowa w sepsie - miecz obosieczny - jak oddzielić zalety od wad?
  3. Hipotonia/hipotensja/hipoperfuzja w sepsie - co jest czym?
  4. Leki wazoaktywne w leczeniu zaburzeń dynamiki układu krążenia w sepsie - jak ocenić ich skuteczność?
  5. Przypadki kliniczne - timing rozpoznania i leczenia sepsy - klucz do sukcesu

Prowadzący: Marcin Ligowski, Bartosz Kudliński, Paweł Marcinkowski, Paweł Robak

14.00 – 15.30
Pseudomonas
Warsztaty: ECMO – jak zacząć
15.45
Wszystkie sale
OTWARCIE KONFERENCJI (Waldemar Goździk, Andrzej Kübler)
16.00 – 17.30
Acinotobacter
Kardioanestezja

Prowadzący: Waldemar Goździk (Wrocław), Piotr Knapik (Zabrze), Ewa Kucewicz-Czech (Katowice)

1. Rola anestezjologa w zabiegach przezskórnej implantacji zastawki aortalnej

Ewa Kucewicz-Czech (Katowice)

2. Reoperacja z powodu krwawienia - niewinny wypadek przy pracy czy procedura otwierająca bramę dla poważnych powikłań?

Piotr Knapik (Zabrze)

3. Dlaczego chorzy krwawią po zabiegach chirurgicznych i co z tym możemy zrobić?

Rafał Drwiła (Kraków)

4. Majaczenie po operacjach kardiochirurgicznych

Anna Kupiec (Wrocław)

Klebsiella
Terapia neurointensywna

Prowadzący: Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Bogusława Lechowicz-Głogowska (Wrocław), Waldemar Machała (Łódź)

1. Zaawansowane metody monitorowania mózgu - ocena zaburzeń autoregulacji krążenia mózgowego

Magdalena Kasprowicz  (Wrocław)

2. Neuroprotekcja w Oddziale Intensywnej Terapii

Waldemar Machała (Łódź)

3. Krwotoki podpajęczynówkowe z pękniętego tętniaka - wyzwania dla anestezjologa

Małgorzata Burzyńska (Wrocław)

Pseudomonas
Zakażenia na OIT - współczesne wyzwania . Sesja Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (NPOA)

Prowadzący: Waleria Hryniewicz (Warszawa), Andrzej Kübler (Wrocław, Maciej Żukowski (Szczecin)

1. Acinetobacter baumannii jako wyzwanie dla OIT

Małgorzata Fleischer (Wrocław)

2. Zakażenia odcewnikowe

Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn)

3. Współczesne możliwości leczenia zakażeń wywołanych przez ekstremalnie oporne pałeczki Gram-ujemne

Agnieszka Żukowska (Szczecin)

4. Ziarenkowce Gram-dodatnie - nie tylko wielooporność

Waleria Hryniewicz (Warszawa)

HUB Candida
Warsztaty: Rapid Antimicrobial Susceptibility Testing with dRAST: a clinical approach to saving lives

Prowadzący: Stephane Rougale

17.30 – 19.00
Acinotobacter
Czynność układu krążenia w sepsie

Prowadzący: Mariusz Piechota (Łódź), Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała), Waldemar Goździk (Wrocław)

1. CVP w sepsie

Marcin Ligowski (Poznań)

2. Hipotensja w sepsie

Bartosz Kudliński (Zielona Góra)

3. Wazopresyna w sepsie

Mariusz Piechota (Łódź)

4. Wspomaganie niewydolnego serca w OIT

Waldemar Goździk (Wrocław)

Klebsiella
Sesja Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej

Prowadzący:Anna Przondo-Mordarska (Wrocław), Marzenna Bartoszewicz (Wrocław), Beata Kowalska-Krochmal (Wrocław)

Pacjent z raną na OIT

1. Nosicielstwo szczepów wieloopornych jako potencjalne źródło zakażenia miejscowego i ogólnego

Beata Mączyńska (Wrocław)

2. Badania mikrobiologiczne w ocenie rany

Beata Kowalska- Krochmal (Wrocław)

3. Postępowanie z raną w świetle najnowszych wytycznych

Marzenna Bartoszewicz (Wrocław)

Pseudomonas
Neuroanestezja

Prowadzący: Bogusława Lechowicz-Głogowska (Wrocław),Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Paweł Tabakow (Wrocław)

1. Leczenie operacyjne pacjentów z guzem mózgu z zastosowaniem techniki mapowania mózgu 

Paweł Tabakow ( Wrocław)

2. Minimalnie inwazyjne neurochirurgiczne techniki leczenia zespołów bólowych kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych

Krzysztof Chmielak (Wrocław)

3. Okołooperacyjne postępowanie anestezjologiczne u chorych poddawanych kraniotomii wybudzeniowej

Bogusława Lechowicz-Głogowska (Wrocław)

HUB Candida
Sesja posterowa 1

Prowadzący: Wiesława Duszyńska (Wrocław), Barbara Barteczko-Grajek (Wrocław), Barbara Tamowicz (Poznań)

19.00
Wszystkie sale
Spotkanie powitalne

14 czerwca 2019 - piątek

Acinotobacter
Klebsiella
Pseudomonas
HUB Candida
8.30 – 9.00
Wszystkie sale
UROCZYSTE OTWARCIE WROCŁAWSKIEJ WIOSNY ANESTEZJOLOGICZNEJ
9.00 – 10.30
Acinotobacter
Sesja Inauguracyjna

Prowadzący: Ewa Mayzner-Zawadzka (Warszawa), Waldemar Goździk (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

9.00 – 9.30
Wszystkie sale
Sepsis 3 and so what?

Mervyn Singer (Londyn, Anglia)

9.30 – 10.00
Wszystkie sale
Gut integrity in sepsis

Craig Coopersmith (Atlanta, USA)

10.00 – 10.30
Wszystkie sale
Biomarkers of sepsis: myth or reality

Jean-Marc Cavaillon (Paryż, Francja)

10.30 – 10.50
Wszystkie sale
PRZERWA
10.50 – 12.20
Acinotobacter
Current problems in sepsis

Prowadzący: Krzysztof Kusza (Poznań), Radosław Owczuk (Gdańsk), Waldemar Goździk (Wrocław)

1. Inhaled NO and new NO -donors in anesthesiology and critical care – an update

Claes Frostell (Sztokholm, Szwecja)

2. Rationale for beta-blockade in sepsis

Mervyn Singer (Londyn, Anglia)

3. Aging and Sepsis

Philip A. Efron (Gainesville, USA)

Klebsiella
Sepsa – co nowego w diagnostyce i leczeniu?

Prowadzący: Marzenna Bartoszewicz (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

1. Procedury pobierania, transportu i zabezpieczenia próbek w celu posiewu krwi w przypadkach podejrzenia sepsy

 Beata Kowalska-Krochmal (Wrocław)

2. Rejestr przypadków sepsy w oddziałach intensywnej terapii

Jakub Śmiechowicz (Wrocław

3. Sepsa 2019 - co nowego?                            

Andrzej Kübler (Wrocław)

Pseudomonas
Aktualne problemy znieczulenia

Prowadzący: Łukasz Krzych (Katowice), Janusz Trzebicki (Warszawa), Stanisław Zieliński (Wrocław)

1. Anesthesia and the elderly brain, how can we minimize the risk for Postoperative Cognitive Dysfunction?

Jan Jakobsson (Sztokholm, Szwecja)

2. Wentylacja mechaniczna płuc u chorego otyłego podczas znieczulenia ogólnego

Piotr Harbut (Sztokholm, Szwecja)

3. Does anesthetic choice impact the risk for cancer reoccurence? An up-date

Jan Jakobsson (Sztokholm, Szwecja)

HUB Candida
Sesja posterowa 2
Prowadzący: Małgorzata Burzyńska (Wrocław), Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław), Jarosław Kędziora (Wrocław)
12.20 – 12.40
Wszystkie sale
PRZERWA
12.40 – 14.10
Acinotobacter
Problemy antybiotykoterapii

Prowadzący: Adam Mikstacki (Poznań), Agnieszka Misiewska-Kaczur (Cieszyn), Lidia Łysenko (Wrocław)

1. Dialog: Antybiotykooporne zakażenia

Agnieszka Żukowska/Maciej Żukowski (Szczecin)

2. Wykorzystanie PCT w regulacji antybiotykoterapii

Lidia Łysenko (Wrocław)

Klebsiella
Trauma

Prowadzący: Janusz Andres (Kraków), Juliusz Jakubaszko (Wrocław), Jakub Śmiechowicz (Wrocław)

1. Pathophysiology and outcomes of the multiple injured patient: time is of the essence

Andreas Jusko (Salzburg, Austria)

2. Does sex matter?: gender-differences in trauma outcomes

Susanne Drechsler (Wiedeń, Austria)

3. Zastosowania środków zwiotczających - czy coś się zmieniło?

Waldemar Machała (Łódź)

Pseudomonas
Research in sepsis

Prowadzący: Waldemar Goździk Wrocław), Marcin Osuchowski (Wiedeń), Tomasz Skirecki (Warszawa)

1. Research priorities in sepsis

Craig Coopersmith (Atlanta, USA)

2. Minimum Quality Threshold in Pre-Clinical Sepsis Studies: does it make sense?

Marcin Osuchowski (Wiedeń, Austria)

3. Reasons why sepsis trials failed to improve outcomes

Frank Martin  Brunkhorst (Jena, Niemcy)

HUB Candida
Warsztaty z zakresu tracheotomii przezskórnej

Prowadzenie: Dariusz Maciejewski, Maciej Sawczuk (Bielsko-Biała)

 

14.10 – 15.00
Wszystkie sale
PRZERWA
15.00 – 16.30
Acinotobacter
The consequeces of sepsis.

Prowadzący: Krzysztof Bielecki (Warszawa), Małgorzata Lipińska-Gediga (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

1. The Pathophysiology of Chronic Critical Illness after Sepsis

Philip A. Efron (Gainesville, USA)

2. Cancer and sepsis

Craig Coopersmith (Atlanta, USA)

3. Are sepsis patients truly immunosuppressed?

Jean-Marc Cavaillon (Paryż, Francja)

Klebsiella
Eliminacja cytokin w intensywnej terapii

Prowadzący: Wojciech Serednicki (Kraków), Adam Mikstacki (Poznań), Jakub Śmiechowicz (Wrocław)

1. Cytokine removal in Sepsis

Zsolt Molnar (Seged, Węgry)

2. Hemoadsorption - Therapeutics in Cardiovascular Surgical Care Cardiac Surgery and Intensive Care

Carlos Mestres (Zurich, Szwajcaria)

3. CytoSorb in pediatric ICU

Michael Sasse (Hannover, Niemcy)

Pseudomonas
Wyzwania intensywnego leczenia

Prowadzący: Grażyna Durek (Wrocław), Maria Wujtewicz (Gdańsk), Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)

1. Kliniczne przesłanki wspomagania oddychania terapią wysokim przepływem gazów oddechowych: Nasal High Flow

Dariusz Maciejewski (Bielsko Biała)

2. PCT w różnych specjalnościach medycznych

Barbara Adamik (Wrocław)

3. Pułapki związane z terapią krystaloidami

Piotr Grzechnik (B.Braun)

HUB Candida
Sesja posterowa 3
Prowadzący: Marceli Łukaszewski (Wrocław), Ewa Lechowicz-Głogowska (Wrocław), Stanisław Zieliński (Wrocław)
16.30 – 17.00
Wszystkie sale
PRZERWA
17.00 – 18.30
Acinotobacter
ECMO

Prowadzący: Rafał Drwiła (Kraków), Piotr Knapik (Zabrze), Romuald Lango (Gdańsk)

1. ECMO we wstrząsie kardiogennym

Katarzyna Hryniewicz (Minneapolis, USA)

2. Antybiotykoterapia w ECMO

Ewa Trejnowska (Zabrze)

3. Terapia nerkozastępcza w ECMO

Romuald Lango (Gdańsk)

Klebsiella
Problemy intensywnego leczenia

Prowadzący: Wojciech Dąbrowski (Lublin), Wiesława Duszyńska (Wrocław), Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)

1. Sepsy grzybicze

Małgorzata Symonides (Warszawa)

2. Zespół rozlanego krwawienia śródpęcherzykowego (DAH) w intensywnej terapii

Dariusz Maciejewski (Bielsko-Biała)

3. PCT w neonatologii

Marzena Zielińska (Wrocław)

Pseudomonas
Postępy w diagnostyce zakażeń

Prowadzący: Barbara Adamik (Wrocław), Stanisław Zieliński (Wrocław)

1. Śmiertelność w sepsie

Marek Wełna (Wrocław)

2. Szybka identyfikacja zakażeń w OIT

Barbara Adamik (Wrocław)

3. Clinical benefits of rapid pathogen identification and phenotypic resistance testing in severe bloodstream infections

Torsten Wassermann, (Accelerate Diagnostics)

 

HUB Candida
Sesja posterowa 4

Prowadzący: Jakub Śmiechowicz (Wrocław), Waldemar Gołębiowski (Wrocław), Jacek Siewiera (Warszawa)

15 czerwca 2019 - sobota

Acinotobacter
Klebsiella
Pseudomonas
HUB Candida
9.00 – 10.30
Acinotobacter
Medycyna stanów nagłych

Prowadzący: Andrzej Zawadzki (Warszawa), Wojciech Szczeklik (Kraków), Waldemar Goździk (Wrocław)

1. Zespoły szybkiego reagowania w Polsce

Wojciech. Szczeklik (Kraków)

2. Wczesna diagnostyka przyłóżkowa w OIT

Waldemar Goździk (Wrocław)

3. Sepsa jako problem kliniczny we współczesnej medycynie ratunkowej

Juliusz Jakubaszko (Wrocław)

Klebsiella
Ból

Prowadzący: Janusz Trzebicki (Warszawa), Mirosław Gibek (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

1. Znieczulenie bez opioidów

Piotr Harbut (Sztokholm, Szwecja)

2. Przetrwały ból pooperacyjny – wyzwania dla medycyny bólu

Andrzej Kübler (Wrocław)

3. Blokady w obrębie tułowia we współczesnej anestezjologii

Piotr Harbut (Sztokholm, Szwecja)

Pseudomonas
Anestezjologia pediatryczna

Prowadzący: Andrzej Piotrowski (Warszawa), Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań), Marzena Zielińska (Wrocław)

1. Genetyczne predyspozycje do rozwoju sepsy i wstrząsu septycznego u dzieci

Alicja Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)

2. Ostre uszkodzenie nerek i terapia nerkozastępcza u dzieci z sepsą

Beata Pyrek (Wrocław)

3. Sevofluran – czy na pewno jedyny anestetyk wziewny w anestezjologii pediatrycznej

Andrzej Piotrowski  (Warszawa)

4. Stanowisko ESPA w sprawie proceduralnej analgosedacji u dzieci

Marzena Zielińska (Wrocław)

10.30 – 11.00
Wszystkie sale
PRZERWA
11.00 – 12.30
Wszystkie sale
Wyzwania etyczne i prawne w anestezjologii i intensywnej terapii

Prowadzący: Tomasz Jurek (Wrocław), Marta Rorat (Wrocław), Andrzej Kübler (Wrocław)

1. Tajemnica medyczna po nowelizacji 2019

Tomasz Jurek(Wrocław), Marta Rorat (Wrocław)

2. Dokumentacja medyczna - broń prokuratora czy lekarza?

Marta Rorat (Wrocław)

3. Błędy medyczne w płynoterapii w chorobach infekcyjnych

 Marta Rorat (Wrocław), Marzena Zielińska (Wrocław)

13.00
Wszystkie sale
Zamknięcie Zjazdu
Miejsce

Wrocławskie Centrum Kongresowe
ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW
www.halastulecia.pl

Patronaty / Partnerzy / Sponsorzy

Patronat Honorowy/Honorary Patronage
Oficjalne czasopismo naukowe Stowarzyszenia na Rzecz Badania i Leczenie Sepsy „Pokonać Sepsę” / The official scientific journal of the Association for Research and Treatment of Sepsis "Defeat Sepsis"
Główni Sponsorzy/Main Sponsors
Patronat medialny/Media Patronage