XXXII Konferencja
Postępy w anestezjologii, intensywnej terapii i leczeniu bólu
III Polski Kongres POKONAĆ SEPSĘ
Z MIĘDZYNARODOWYM UCZESTNICTWEM

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej inicjatywie naukowo-szkoleniowej, jaką podejmujemy we Wrocławiu. Będzie nią Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna. To szczególne, interdyscyplinarne wydarzenie łączyć będzie tradycję konferencji organizowanych przez ponad 30 lat w Zamku Książ z kolejnym III Polskim Kongresem „Pokonać Sepsę”, który co 2 lata organizujemy we Wrocławiu.

Zapraszamy do Wrocławia w dniach 13-15 czerwca 2019 roku, do Wrocławskiego Centrum Kongresowego - Hala Stulecia. Obrady XXXII Konferencji „Postępy w Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu” poświęcone będą głównie zagadnieniom określanym, jako innowacje w medycynie. Zajmować się, więc będziemy tematem wpływu znieczulenia na funkcję mózgu - od najmłodszych po najstarszych pacjentów. Analizować będziemy związki znieczulenia z funkcją podstawowych układów organizmu a także wpływ znieczulenia na chorobowość, jak na przykład powiązania z występowaniem choroby nowotworowej. Zastanowimy się również jak i dlaczego zmienia się farmakologia znieczulenia - czy aktualny trend do „anestezji bez opioidów” jest uzasadniony i warty realizacji.

Niewątpliwym innowacyjnym zagadnieniem z zakresu intensywnej terapii jest rola terapii pozaustrojowych. Chcemy dokonać analizy postępu w metodach podtrzymywania funkcji narządów u pacjentów leczonych w OIT i zastanowić się jak zoptymalizować koncepcję „intensywnej terapii otwartej”, czyli zespołów szybkiego reagowania. Chcemy też poświęcić sporo czasu na dyskusję o granicach intensywnego leczenia, szczerą aż do bólu. Leczenie bólu to zresztą kolejny temat do szerokiej debaty. Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy? Jakie pułapki czekają nas w farmakoterapii bólu. Rosnące znaczenie ko-analgetyków oraz integracyjny model leczenia bólu przewlekłego to kolejne porywające tematy. Po raz trzeci na ogólnym, krajowym forum dyskutować będziemy o zjawisku sepsy. O tym, co dzieje się na świecie i co się wydarza w naszym kraju, jak najbardziej interdyscyplinarnie i wszechstronnie, bo sepsa to światowe wyzwanie zdrowotne. Chcemy ocenić to zagrożenie i wyznaczyć kierunki działań w naszym kraju.

No i absolutnie nie zapomnimy o populacji pediatrycznej!
Wrocławska Wiosna Anestezjologiczna będzie na pewno wydarzeniem fascynującym, złoży się na to program spotkania, podejmowane tematy i dyskusje oraz osoby wykładowców. Ale zapraszamy też z uwagi na Wrocław. Właśnie wtedy, późną wiosną, w obliczu zbliżającego się lata nasze miasto jest szczególnie piękne. Do zobaczenia we Wrocławiu.

Stowarzyszenie na rzecz Badania i Leczenia Sepsy „Pokonać Sepsę” – Prof. dr hab. Andrzej Kübler
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Prof. dr hab. Waldemar Goździk

Tematyka
Anestezjologia
 • Anestezja a mózg
  – od wcześniaka do starca
 • Anestezja a krążenie
  – hipotensja i hipoperfuzja co gorsze?
 • Anestezja a oddychanie
  – jak wentylować zdrowe płuco?
 • Anestezja a farmakologia
  – zapomnieć o opioidach
  – a co w zamian?
Intensywna terapia
 • Złota godzina w urazach mnogich
  – rola anestezjologa
 • Terapie pozaustrojowe
  – nie ma innej przyszłości dla IT?
 • Krwawienia wewnątrzczaszkowe
  - optymalne monitorowanie i leczenie.
 • Zespół „małego rzutu”
  - postepowanie farmakologiczne i mechaniczne.
Leczenie bólu
 • Techniki regionalne w okresie okołooperacyjnym
  – stan na rok 2019
 • Nowe leki i nowe techniki analgetyczne
 • Opioidy w bólu nienowotworowym
  – czy wszystko już zostało ustalone?
 • Pooperacyjna analgezja u dzieci
  – agresywna czy zachowawcza?
Sepsa
 • Sepsa – globalne zagrożenie zdrowotne
  – co wiemy z badań epidemiologicznych?
 • Model doświadczalny i badania kliniczne
  – nowe wyzwania
 • Ocena i leczenie niewydolności wielonarządowych
 • Aktualne problemy diagnostyki mikrobiologicznej
  – pod protektoratem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej
 • Wyzwania antybiotykoterapii
  - pod protektoratem Polskiej Rady Ochrony Antybiotyków
Program ramowy

13 czerwca 2019 - czwartek

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
12.00 – 14.00
Sala 1
Warsztaty w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
13.45 – 14.00
Wszystkie sale
OTWARCIE KONFERENCJI
14.00 – 15.30
Sala 1
Antybiotykoterapia sepsy
Sala 2
Leczenie płynami w OIT
Sala 3
Monitorowanie znieczulenia
15.30 – 16.00
Wszystkie sale
PRZERWA
16.00 – 17.30
Sala 1
Leczenie pozaustrojowe w sepsie.
Sala 2
Neuro – intensywna terapia
Sala 3
Kardioanestezja
17.30 – 19.00
Sala 1
Markery sepsy
Sala 2
Kardio – intensywna terapia
Sala 3
Neuroanestezja

14 czerwca 2019 - piątek

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
9.00 – 10.30
Sala 1
Leczenie wspomagające sepsy
Sala 2
Żywienie w OIT
Sala 3
Okołooperacyjna płynoterapia
10.30 – 11.00
Wszystkie sale
PRZERWA
11.00 – 12.30
Sala 1
Sepsa na świecie
Sala 2
Wentylacja mechaniczna
Sala 3
Anestezjologia pediatryczna
Sala 4
Sesja plakatowa
12.30. – 14.00
Sala 1
Diagnostyka zakażeń
Sala 2
ECMO
Sala 3
Znieczulenie regionalne
Sala 4
Sesja plakatowa
14.00 – 15.00
Wszystkie sale
PRZERWA
15.00 – 16.30
Sala 1
Sesja Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej
Sala 2
Wstrząs
Sala 3
Ból pooperacyjny
Sala 4
Sesja plakatowa
16.30 – 17.00
Wszystkie sale
PRZERWA
17.00 – 18.30
Sala 1
Niewydolność narządowa w sepsie
Sala 2
Zespoły szybkiego reagowania
Sala 3
Znieczulenie w położnictwie lub Ból przewlekły
Sala 4
Sesja plakatowa

15 czerwca 2019 - sobota

Sala 1
Sala 2
Sala 3
Sala 4
9.00 – 10.30
Sala 1
Wczesne rozpoznanie sepsy – rola SOR
Sala 2
Terapia nerkozastępcza w OIT
Sala 3
Znieczulenie bez opioidów
10.30 – 11.00
Wszystkie sale
PRZERWA
11.00 – 12.30
Wszystkie sale
Wyzwania etyczne i prawne w anestezjologii i intensywnej terapii
13.00
Wszystkie sale
Zamknięcie Zjazdu
Miejsce

Wrocławskie Centrum Konferencyjne
ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW
www.halastulecia.pl